Onderzoek: een goede conditie vermindert risico op 9 types kanker

Een nieuwe studie toont aan dat een goede conditie als jongvolwassene je voordelen kan opleveren op latere leeftijd.

Dat sporten gezond is, hoeven we je natuurlijk niet meer te vertellen. Zo werd het verband tussen lichaamsbeweging en een verkleind risico op kanker al vaker gelegd. Maar tot nu toe was er nog maar weinig langlopend onderzoek naar gedaan. Zweedse wetenschappers, die jarenlang een groep mannen volgden, bracht daar recent verandering in.

Voor de studie, die gepubliceerd werd in The British Journal of Sports Medicine, analyseerden wetenschappers kankerstatistieken bij meer dan een miljoen Zweedse mannen over een periode van 33 jaar. Ze gebruikten de resultaten van fitheidstesten die de mannen – beginnend vanaf hun 18de levensjaar – moesten voltooien om hun bekwaamheid voor militaire dienst vast te stellen. De onderzoekers verdeelden de groep nadien in deelnemers met een minder goede, matige en goede conditie en vergeleken die met het aantal kankergevallen bij de mannen op latere leeftijd.

Grote verschillen

Uit de resultaten blijkt dat zij met de beste fitheid als jongvolwassene 20% minder kans hadden op het krijgen van nierkanker en 19% minder risico liepen op het krijgen van hoofd- en nekkanker in vergelijking met zij met een lager fitheidsniveau.

Ook bleek een goede conditie een grote rol te spelen in het verkleinen van het risico van kanker in het maag-darmstelsel. Zij met een hoger fitheidsniveau hadden een kleiner risico op leverkanker (40%), slokdarmkanker (39%), maagkanker (21%), darmkanker (18%), alvleesklierkanker (12%) en enkeldarmkanker (5%). De grootste risicovermindering kon worden vastgesteld bij longkanker: zij met een goede conditie hadden liefst 42% minder risico om dit type kanker te krijgen. De onderzoekers maken zelf wel de kanttekening dat dit grote verschil wellicht eerder te verklaren is aan de rookgewoontes dan aan cardiorespiratoire fitheid van de deelnemers.

Bij twee types kanker kon er echter ook een verband worden gelegd tussen een betere conditie en een hoger risico, dit was namelijk het geval bij prostaat- en huidkanker. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn een grotere screening van prostaatkanker (fittere mensen gaan zich sneller laten testen) en de hogere blootstelling aan UV-straling (zij die meer sporten gaan ook vaker buiten sporten).

Groeiend bewijs

De studie levert nieuw bewijs dat een goede conditie in verband kan worden gebracht met een lager risico op kanker bij mannen. Eerder deze zomer suggereerde een andere studie van de Swedish School of Sport and Health Sciences al dat een goede conditie risicocijfers op darm- en longkanker verminderde.

En hoewel de recente studie enkel op mannen focuste, bestaan er ook onderzoeken die ook bij vrouwen een correlatie aantonen tussen een goede conditie als jongvolwassene en een lager risico op kanker op latere leeftijd.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?