Wat is de overslagpols en waarom is die belangrijk?

De overslagpols ... De kans is groot dat je er al eens van gehoord hebt. Maar wat is dat nu juist?

De overslagpols of anaërobe drempel is de hoogste intensiteit waaraan de aanmaak en de afbraak van melkzuur in de spieren nog net met elkaar in evenwicht zijn. Aan deze intensiteit worden er veel suikers gebruikt als brandstof. Deze intensiteit kan je ongeveer 45 tot 90 minuten volhouden, afhankelijk van je getraindheid.

Indien je al eens een wedstrijd tussen 45 en 90 minuten hebt gelopen, dan ligt de hartslag waarmee je dit deed in de buurt van je overslagpols. Als je de overslagpols exact wil laten bepalen, kan je dit doen via een specifieke conditietest met melkzuurbepaling in een inspanningslabo.

In samenwerking met Energy Lab

Klik hier voor meer trainingsadvies

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?