Doe mee aan grootschalig onderzoek over optimale dosis duursporten

Welke intensiteit van sportbeoefening is goed voor recreatieve sporters? Die vraag probeert het grootschalige onderzoek Master@Heart te beantwoorden, mede dankzij jou.

Wetenschappelijk onderzoek toont telkens weer aan dat lichaamsbeweging het beste medicijn is tegen hart- en vaatziekten. We moeten dan ook elke vorm van sportbeoefening stimuleren. Over welke intensiteit van sportbeoefening goed is voor recreatieve sporters is veel minder bekend. Met Master@Heart starten drie Belgische ziekenhuizen een twee jaar durende studie die peilt naar wat duursport (lopen en fietsen) exact doet met het hart.

In onze Westerse maatschappij blijven hart- en vaatziekten, samen met kanker, de belangrijkste doodsoorzaken. Het beoefenen van duursport leidt tot een betere controle van een aantal cardiovasculaire risicofactoren zoals bloeddruk, cholesterol, suikerziekte en overgewicht. Mensen die wekelijks minstens 150 minuten sporten met een matige intensiteit hebben bijvoorbeeld 50 procent minder risico op het ontwikkelen van een hartinfarct. Duursporters hebben bovendien een betere levensverwachting (tot vijf à zes jaar) dan zetelatleten.

Hoe werkt het onderzoek?

Sport wordt steeds populairder. Dat bewijst het succes van grote evenementen zoals de Ronde van Vlaanderen Cyclo en de AG Antwerp 10 Miles. Opvallend is dat de laatste 20 jaar vooral het aantal duursporters van middelbare leeftijd snel toeneemt. Dit fenomeen doet de vraag rijzen hoe we optimaal kunnen profiteren van de beschermende effecten van duursportbeoefening en vooral hoe we mogelijk nadelige effecten zoals voorkamerfibrillatie en verlittekening kunnen vermijden. Is er bovendien een verschil tussen sporters die op latere leeftijd actief zijn geworden en sporters die gestart zijn op jongere leeftijd? Om een antwoord op deze prangende vragen te vinden, slaan drie Belgische ziekenhuizen de handen in elkaar.

In een eerste fase gaan de initiatiefnemers op zoek naar 2000 mannelijke vrijwilligers tussen 45 en 75 jaar die een vragenlijst moeten invullen. Op basis hiervan zullen ze 600 deelnemers selecteren voor onderzoek en dit onderverdeeld in drie groepen: sporters die begonnen zijn voor de leeftijd van 30 jaar, sporters die later gestart zijn en een vergelijkende groep van niet-duursporters.

Van die 600 overgebleven kandidaten zullen de onderzoekers de cardiale gezondheidstoestand volledig in kaart brengen. Daarna volgen enkele onderzoeken zoals een ECG (elektrocardiogram), een analyse van de lichaamssamenstelling, een echocardiografie en een maximale inspanningstest (fietsen of lopen). Eens dit achter de rug zullen de onderzoekers de kandidaten zesmaandelijks contacteren en dit gedurende twee jaar. Een laatste onderdeel van het onderzoek is het monitoren gedurende meerdere dagen van het hartritme om eventuele ritmestoornissen op te sporen.

Belang & profiel

Het belang van deze wetenschappelijke studie kan niet voldoende onderstreept worden. Niemand minder dan gewezen veldrittopper Sven Nys heeft zich als peter achter dit onderzoek geschaard: “Mensen moeten meer bewegen, dat moedig ik zelf elke dag actief aan. Maar het is belangrijk om dat goed aan te pakken en je optimaal voor te bereiden. Iedereen moet namelijk op een gezonde en verantwoorde manier sporten.”

Ben je een sportieve man tussen 45 en 75 jaar en wil je graag deelnemen aan dit baanbrekende onderzoek. Registreer je dan meteen op www.masteratheart.be

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?