Belangrijke boodschap voor lopers!

Als de nood het hoogst is... is een toilet hopelijk nabij. Tijdens een trainingstochtje in de natuur kan je nog je toevlucht nemen tot een paar strategisch opgestelde bomen, maar wat doe je middenin de stad wanneer er geen openbare toiletten zijn?

Een prangende vraag, die we ons niet zomaar stellen. Vandaag, 19 november, is het immers Wereld Toilet Dag. Wij verzinnen dit niet. World Toilet Day wordt sinds 2001 jaarlijks georganiseerd door de World Toilet Organisation en is erkend door de Verenigde Naties.

Wereldwijd zijn er meer dan 4 miljard mensen die leven in een gebied waar ze geen toegang hebben tot hygiënisch aanvaardbare sanitaire voorzieningen. Jaarlijks sterven op onze planeet 800.000 kinderen aan diarree wegens een gebrek aan zuiver water en propere toiletten. De gevolgen van de klimaatverandering (overstromingen, droogte, steiging zeespiegel,…) versterken het sanitaire probleem nog.

In onze contreien is het gelukkig niet zo dramatisch gesteld met de sanitaire voorzieningen, maar toch ziet de World Toilet Organisation ook hier nog belangrijke uitdagingen. Door de coronacrisis en de sluiting van de horeca signaleert de organisatie dit jaar een nijpend tekort aan openbaar toegankelijke toiletten, zowel in grote steden als in buitengebieden. Dit raakt vooral kwetsbare mensen in de samenleving, zoals ouderen, gehandicapten, ouders met jonge kinderen en mensen met maag-, lever-, darmproblemen.

Hoe kan je nu als loper je steentje bijdragen in de aanpak van de wereldwijde sanitaire problematiek? Door mee te doen aan de Urgent Run bijvoorbeeld! Verspreid over heel de wereld vonden er de voorbije jaren onder die noemer rond 19 november loopwedstrijden plaats om World Toilet Day in de kijker te zetten.

Door de coronapandemie zijn échte wedstrijden momenteel onmogelijk, maar de Urgent Run Parijs organiseert dit jaar wel een virtuele editie, waarvan de opbrengst volledig naar het goede doel gaat. Inschrijven en meedoen kan nog tot zondag 22 november.

Dus: niet twijfelen, inschrijven, je loopschoenen aantrekken, op het gemakje een toertje lopen en af en toe eens stevig doortrekken!

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?