‘Bart De Wever rolmodel voor 55-jarige jogsters’

Wie had een dik jaar geleden gedacht dat Bart De Wever uit zou groeien tot een sportief rolmodel? Volgens Jeroen Scheerder van de KU Leuven is hij een voorbeeld van 'de nieuwe loper'.

Bart De Wever was ongetwijfeld de meest opgemerkte deelnemer aan de DVV Antwerp 10 Miles in 2012. Volgens onderzoeker Jeroen Scheerder van de KU Leuven is de impact van zijn deelname niet te onderschatten.

“Men verwijst wel eens naar de voorbeeldfunctie van bijvoorbeeld Kim Gevaert en haar olympisch succes, maar allicht is het uitstralingseffect van Bart De Wever op zijn minst vergelijkbaar”, zegt Scheerder in Gazet van Antwerpen. “Ik heb hem vorig jaar zelf zien joggen en ook ik had de neiging om hem met een applaus te steunen. Mijn 55-jarige buurvrouw ziet De Wever in goed fatsoen aankomen, weet dat hij een moeilijk traject heeft afgelegd, beseft dat hij een loodzware agenda heeft, hoort hem achteraf zeggen dat de 10 Miles de mooiste dag van het jaar was en begint zelf iets gelijkaardigs te overwegen.”

Als we het over nieuwe lopers en de tweede golf hebben, die 55-jarige buurvrouw zou twintig jaar geleden nooit overwogen hebben om te joggen. Tijd of competitie speelt daarin geen rol. The fun is in the back of the pack. Bij dat type loopsporter ligt de grote groei. Ook zij beseffen dat met wat regelmaat en discipline veel bereikt kan worden.”

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?