Zele ‘Roparun-stad van het jaar’

De Oost-Vlaamse gemeente Zele heeft onlangs als eerste Belgische gemeente de prijs 'Roparun-stad van het jaar' gewonnen. Aan deze verkiezing is 100.000 euro verbonden voor initiatieven ten bate van kankerpatiënten.

Roparun is een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam met als doel fondsen in te zamelen voor mensen met kanker. Dit jaar nam het Zeelse team, de Kloddelopers, voor de vierde maal deel aan de estafetteloop. Zele kreeg de prijs toebedeeld door de 285 deelnemende teams. 

De vzw Kloddelopers zal, in samenspraak met het gemeentebestuur, bekijken hoe dit bedrag van 100.000 euro zo goed mogelijk kan besteed worden. Op zondag 8 februari 2009 zullen de geldbedragen op het Zeelse gemeentehuis plechtig uitgereikt worden aan de gekozen initiatieven, aldus PR-verantwoordelijke Tony Moreels.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?