Wetenschappelijk bewezen: van honger kan je ‘hangry’ worden

Durf jij ook weleens geïrriteerd te reageren, kortaf te zijn of te mopperen als je hongerig bent? Dan ben je 'hangry'. En dat is volstrekt normaal!

De term ‘hangry’ is een samentrekking van de Engelse woorden ‘hunger’ (honger) en ‘anger’ (boosheid). Dat honger kan inwerken op je humeur zal iedereen wellicht al wel ervaren hebben. Maar veel wetenschappelijk onderzoek daaromtrent is nog niet gedaan.

Wetenschappers van de Britse Anglia Ruskin University en de Oostenrijkse Karl Landsteiner University of Health Sciences zijn de eersten die in een niet-labo-omgeving het fenomeen ‘hangry’ in kaart gebracht hebben. Door mensen in hun dagelijks leven te volgen, ontdekten ze dat honger gerelateerd is aan boosheid, irritatie en genot.

De Britse en Oostenrijkse onderzoekers lieten 64 volwassen testpersonen gedurende 21 dagen nauwgezet hun emoties en hongergevoel scoren via een speciaal daartoe ontwikkelde app. Uit de resultaten bleek duidelijk het verband tussen hongergevoel en humeurigheid. Paramaters als geslacht, leeftijd, BMI, dieet, karakter, … werden uitgefilterd en hadden geen invloed op het resultaat van de studie.

Concrete manieren om de door honger veroorzaakte negatieve gevoelens te verzachten, reiken de onderzoekers niet aan. “Al suggereert ons onderzoek wel dat het kunnen benoemen van een emotie mensen kan helpen de emotie te reguleren”, zegt Viren Swami, hoogleraar sociale psychologie aan de Anglia Ruskin University. “Bijvoorbeeld door te erkennen dat we slechtgezind zijn, simpelweg omdat we honger hebben. Een groter bewustzijn van ‘hangry’ zou de kans dat honger resulteert in negatieve emoties en gedragingen kunnen verkleinen.”

De onderzoekers van de Anglia Ruskin University en de Karl Landsteiner University of Health Sciences spitsten zich enkel toe op de subjectieve gevoelens van de proefpersonen en gingen niet op zoek naar een fysiologische verklaring voor de hangry-gevoelens. Eerdere studies daaromtrent hebben gesuggereerd dat een verminderde bloedglucosespiegel iets te maken kan hebben met onze neiging om ‘hangry’ te worden. Maar definitieve conclusies daaromtrent zijn er tot nu toe niet.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?