Waarom fittere mensen meer alcohol drinken

Zij die regelmatig sporten drinken meer, maar zijn minder 'probleemdrinkers'.

Er zijn meerdere studies die aantonen dat zij die geregeld sporten ook meer drinken. Enigzins een verrassende bevinding, aangezien mensen met een actieve levensstijl doorgaans meer belang hechten aan hun gezondheid en alcoholconsumptie niet bepaald in dat plaatje past. Toch blijkt uit een recente studie dat er een sterke link is tussen lichaamsbeweging en alcoholgewoontes.

63% meer kans op grotere alcoholconsumptie

De onderzoekers bestudeerden data van 38.000 gezonde mensen met een leeftijd tussen 20 en 86 jaar. Hun VO2-max werd geëvalueerd aan de hand van een test op de loopband. Op basis van hun fitnessresultaten werden de deelnemers verdeeld in 5 gelijke groepen, gerangschikt van minder tot erg fit.

Zij die wekelijks drie of minder acholische drankjes nuttigden, werden beschouwd als ‘lichte drinkers’; vrouwen die tot 7 en mannen die tot 14 drankjes per week nuttigden, werden beschouwd als ‘matige drinkers’; vrouwen en mannen die respectievelijk boven dit aantal consumpties zaten, werden beschouwd als ‘zware drinkers’.

De voornaamste bevinding? Matig tot erg fitte mensen waren geneigd ‘grotere’ drinkers te zijn. Bij vrouwen die erg fit zijn verdubbelde de kans op een matige tot grote alcoholconsumptie; bij mannen steeg de kans tot liefst 63%.

Waarom drinken sporters meer?

Maar hoe is het verband tussen sporten en drinken nu te verklaren? De auteurs van de studie, die gepubliceerd werd in het wetenschapstijdschrift Medicine & Science in Sports & Exercise, schrijven het verband toe aan een psychologisch fenomeen dat het ‘licensing effect’ wordt genoemd: wanneer je het gevoel hebt iets ‘goeds’ te hebben gedaan, sta je jezelf toe om iets ‘minder goeds’ te doen als beloning.

Een andere mogelijke verklaring voor de link tussen sport en alcohol wordt toegeschreven aan bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Zowel sport- als drinkgedrag worden gelinkt aan hogere niveaus van ‘sensation seeking’, een eigenschap die gekenmerkt wordt door het voortudrend opzoeken naar nieuwe ervaringen, en een eigenschap die beïnvloed wordt de mate waarin je breins beloningssysteem dopamine produceert.

In een vervolgonderzoek benoemden wetenschappers vier verschillende motivaties die de sport- en alchoholgewoontes kunnen verklaren: work hard-play hard, successen vieren, zelfbeeld en schuldgevoel. Bij de eerste twee leidt sport- tot drinkgedrag. Bij de laatste twee leidt drink- tot sportgedrag.

Er is meer onderzoek nodig om het verband te verklaren, maar wees je bewust van bovenstaande argumenten: heb je meer gesport dan normaal? Ben je een ‘sensation seeker’? … Het zou je grotere alcoholconsumptie weleens kunnen verklaren.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?