Vrouwen lopen beter als ze gedronken hebben

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat vrouwen beter lopen als ze de avond ervoor een paar biertjes gedronken hebben. Bij mannen hebben een paar pinten dan weer het omgekeerd effect...

Volgens onderzoeksleider Dr Gig Leadbetter van de Colorado Mesa University kunnen vrouwen 22% langer lopen als ze de avond ervoor bier dronken. Mannen geraken 21% minder ver.

Vijf mannen en vrouwen tussen 29 en 43 jaar oud werden geselecteerd voor het onderzoek, dat bestond uit twee proeven. Het gaat om lopers die wekelijks ongeveer 55 km aflegden en minder dan de aanbevolen wekelijkse hoeveelheid alcohol drinken. Beide testen werden twee keer uitgevoerd: één keer met bier en één keer met een placebo.

Bij de eerste proef, The Beer Run, liepen de proefkonijnen ’s avonds drie kwartier aan een redelijk hoge intensiteit. Daarna kregen ze enkele biertjes voorgeschoteld, tot het alcoholpercentage in hun bloed 70 milligram/100 milliliter bedroeg (ongeveer vier glazen). In de tweede proef, The Exhaustion Run, moesten de testpersonen de volgende dag zolang ze konden aan een vermogen van 80% lopen.

Uit het experiment bleek dat vrouwen na een ‘avondje drinken’ gemiddeld 22% langer konden lopen. De mannen daarentegen liepen the day after 21% minder lang dan normaal.

Gezocht naar de oorzaak haalt Leadbetter aan dat vrouwen hun energiebronnen anders gebruiken en metaboliseren dan mannen. De resultaten zijn wel met een korreltje zout te nemen, aangezien het klein aantal proefpersonen een vertekend beeld kan geven.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?