Vlaming geeft zichzelf 7,3 op 10 voor levenstevredenheid

De Vlaming geeft zichzelf een matige score van 7,3 op 10 als het gaat over levenstevredenheid en geestelijke gezondheid. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van de Preventiebarometer van Sciensano. Lichaamsbeweging en sporten zijn twee dingen waarvan de Vlaming denkt dat ze kunnen helpen om zijn geestelijke gezondheid te verbeteren.

Dit zijn de voornaamste resultaten uit de Preventiebarometer van Sciensano:

  • Volwassenen geven een gemiddelde score van 7,3/10 voor levenstevredenheid, wat overeenkomt met een matige score.
  • 3 op de 10 volwassenen melden een slechte geestelijke gezondheid. Vrouwen, 18-54-jarigen, lageropgeleiden en personen die aangeven moeilijk rond te komen met hun huishoudinkomen melden vaker een slechte mentale gezondheid.
  • Volgende aspecten worden als de belangrijkste ervaren voor de geestelijke gezondheid: “lichamelijk gezond zijn” (63,7%), “familie of goede vrienden hebben om problemen mee te bespreken” (56,6%) en “controle over je eigen leven hebben” (38,8%).
  • Men zoekt het vaakst hulp bij familie, vrienden of partner (26,4%), de huisarts (24,1%) en de psycholoog (22,2%) om over geestelijke gezondheid te praten of om informatie hieromtrent te vragen.
  • 3 op de 10 personen die een slechte geestelijke gezondheid melden, hebben hiervoor nog nooit hulp gezocht.
  • Iets minder dan de helft heeft geprobeerd om in de voorbije 12 maanden hun geestelijke gezondheid te versterken en ongeveer 1 op de 2 personen heeft de intentie om dit te doen in de volgende 12 maanden. Personen met deze intentie geven de voorkeur aan gezond eten, regelmatig gaan slapen en opstaan, aan lichaamsbeweging of sport doen en activiteiten doen die energie geven.
  • Meer dan de helft van de personen met de intentie om hun geestelijke gezondheid te versterken is echter weinig zeker hierin te slagen. Bij personen die een slechte geestelijke gezondheid melden is zelfs 65,4% weinig zeker hierover.


Wat is de Preventiebarometer?

De Preventiebarometer is een enquête die tussen 14 februari en 7 oktober 2022 online of schriftelijk werd ingevuld door een steekproef van 4011 inwoners van Vlaanderen van minstens 18 jaar. De resultaten werden maandag bekendgemaakt door Sciensano.

“Met de Preventiebarometer brengen we niet enkel de geestelijke gezondheid en de levenstevredenheid van de volwassen Vlaamse bevolking in kaart, maar bestuderen we ook de intenties die de bevolking heeft om haar geestelijke gezondheid te versterken”, aldus Sciensano-onderzoekster Elise Braekman. “Om strategieën te kunnen ontwikkelen ter bevordering van de geestelijke gezondheid, is het ook belangrijk om na te gaan wat de Vlaamse bevolking zelf als belangrijk beschouwt voor haar geestelijke gezondheid.”

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?