Vlaanderen loopt!

Vlaanderen wordt momenteel volop door een tweede golf van loopsporters overspoeld. 'Vlaanderen loopt!' brengt de Vlaamse loopsportmarkt vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief in kaart.

Het boek ‘Vlaanderen loopt!‘ richt zich niet alleen op eenieder die professioneel of vrijwillig betrokken is bij het beleid, de organisatie en de marketing van de loopsport, maar ook op al wie geïnteresseerd is in vragen als wie in Vlaanderen de loopsport beoefent, waarom, waar en op welke wijze.

Het werk is vanuit meerdere onderzoeksdisciplines opgebouwd. In de sociaalkinesiologische en sportmanagementgerelateerde bijdragen wordt stilgestaan bij de evolutie en de positie van de loopsport, het aanbod en de vraag op de loopsportmarkt, socio-culturele en socio-economische kenmerken van loopsporters, de opkomst van lichte loopgemeenschappen, de populariteit van loopschoenmerken, en marketing- en sponsoringaspecten van loopsportevenementen.

In de sociaalpsychologische hoofdstukken wordt onderzocht waarom loopsporters lopen, in welke mate ze zich met andere loopsporters verbonden voelen en elkaar beïnvloeden bij hun productkeuze, en hoe ze tegenover andere sporters staan. Er wordt tevens een typologie van loopsporters voorgesteld, waarop beleidsverantwoordelijken, sportmarketeers en andere betrokkenen zich kunnen inspireren om relevante doelgroepen op de juiste wijze aan te spreken. 

Het boek bevat eveneens een cd-rom met daarop heel wat extra cijfermateriaal afkomstig uit de Leuvense Loopsport Survey 2007. Het voorwoord is van de hand van Vlaams minister Philippe Muyters

Jeroen Scheerder en Filip Boen zijn de auteurs van het boek. Beide redacteurs zijn verbonden aan het Departement Humane Kinesiologie van de K.U.Leuven.

Jeroen Scheerder is professor sportmanagement en sportbeleid. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar sportconsumptieen sportparticipatiepatronen enerzijds en het (marketing)beleid van publieke en particuliere actoren inzake fysieke activiteit, topsport en vrijetijdssport anderzijds.

Filip Boen is professor sport- en bewegingspsychologie. Hij verricht onderzoek naar de sociaal-psychologische processen die binnen en tussen (sport)groepen spelen, en naar de motivatie om verschillende vormen van fysieke activiteit te beoefenen.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?