UZA zoekt voor- en midvoetlopers

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen wil nagaan of looptechniek een rol speelt bij loopgerelateerde blessures. Voor deze studie is het UZA op zoek naar voor- en midvoetlopers.

Doordat meer mensen lopen, stijgt ook het aantal loopgerelateerde blessures (peesontstekingen, overbelastingen, enkelverstuikingen …). Lichaamshouding, gewichtsverdeling en schoeisel spelen hierbij een rol. Speelt ook de looptechniek een rol? Dat wil het UZA nagaan middels een onderzoek. Veel van de typische blessures komen namelijk weinig of niet voor bij mensen die blootsvoets lopen.

De studie onderzoekt verschillen tussen lopen met hiellanding en voor- of midvoetlopen op het vlak van drukverdelingen, krachtverdeling, piekdrukken, reactietijd ter hoogte van de voetzool enerzijds en spieractiviteit anderzijds met invloed van verschillende hielhoogtes. De resultaten kunnen dienen om looptechniek en -schoeisel te optimaliseren en bijgevolg het aantal loopgerelateerde blessures te verminderen.

GEZOCHT: VOOR- EN MIDVOETLOPERS

Het UZA zoekt voor deze studie geoefende voor- en midvoetlopers van minstens 18 jaar, die in algemeen goede gezondheid verkeren en minstens 30 minuten aan 12 km/u veilig op een loopband kunnen lopen.

De deelnemers worden tweemaal uitgenodigd. De eerste keer in februari voor een evaluatie van het looppatroon, en een tweede keer in maart voor het volledige onderzoek. Daarbij lopen de deelbnemers op een loopband aan 12 km/u met verschillende looptechnieken en met verschillende types loopschoenen.

Alle onderzoeken gaan door in het UZA, afdeling S.P.O.R.T.S. (route 41) op maandag, donderdag of in het weekend. De deelnemers ontvangt hiervoor geen vergoeding, maar indien gewenst krijgen ze de testresultaten bij publicatie van artikels.

Om in te schrijven voor dit onderzoek kan je een e-mail sturen naar rudi.frankinouille@uza.be met je naam, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Meer informatie kan je krijgen per mail of via het telefoonnummer 03/821.53.33.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?