Tragere marathontijden door klimaatverandering?

De opwarming van de aarde heeft ook impact op menselijke sportprestaties. In de toekomst zouden de tijden op de marathon trager worden door de klimaatverandering.

De meeste lopers verafschuwen te hoge temperaturen. Sportievelingen lijken het meest tevreden met het kwik dat schommelt tussen de 12 en 17°C. Dat gaat dus problemen met zich mee brengen door de opwarming van de aarde…

Wetenschappers van de Boston University onderzochten of de toenemende temperaturen daadwerkelijk effect hebben op de tijden van de Boston Marathon. Ze vergeleken daarom het weer met de winnenden marathontijden bij de mannen van 1893 tot 2004 en bij de vrouwen van 1972 tot 2004.

Tussen 1893 en 2005 steeg de gemiddelde jaartemperatuur in Boston jaarlijks met 0,015 °C, terwijl dat in april (wanneer de marathon gehouden wordt) zelfs 0,017 °C was. Bioloog Abraham J. Miller-Rushing en zijn team concludeerden dat een verhoging van 1°C de winnende marathontijd met gemiddeld 20 seconden bij de mannen en 21 seconden bij de vrouwen vertraagde. Sterke tegenwind had hetzelfde effect.

Volgens de onderzoekers zal het nog enige tijd duren voor er echt sprake is van een voorspelbare en consistente vertraging van de marathontijden. Als de gemiddelde temperatuur jaarlijks 0,028 °C zou toenemen, zou dat vanaf het jaar 2100 het geval zijn, zo schatten ze. 

Marathonlopers zullen de klimaatverandering ook nog een hele tijd te snel afzijn omdat meer en meer organisatoren hun wedstrijduur vervroegen. In Boston werd er tot 2005 gestart op het middaguur, terwijl dat tegenwoordig vanaf 9u is. Dan is het nog heel wat frisser.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?