Sofico Gent Marathon verschuift naar 2021

28 maart 2021 wordt een eerste nieuwe datum voor alle loopliefhebbers om in de agenda te noteren. Op die dag vindt de volgende editie van de Sofico Gent Marathon plaats, met voor de eerste keer in de geschiedenis een passage door de kunsthistorische binnenstad van Gent.

Dit voorjaar zagen we ons genoodzaakt om de Sofico Gent Marathon voor onbepaalde tijd uit stellen en gingen we als organisatie op zoek naar een alternatieve datum in het najaar. Het is onder de huidige omstandigheden evenwel niet langer realistisch om het event in 2020 nog feestelijk en veilig te laten verlopen. Dat is enorm jammer, maar de enige juiste keuze. We moeten als maatschappij collectief onze verantwoordelijkheid nemen en gevolg geven aan de maatregelen die de overheden momenteel nemen. Het zal een gezamenlijke en massale inspanning vragen om COVID-19 onder controle te krijgen. Als organisatie hebben we daarnaast ook een eigen verantwoordelijkheid om de gezondheid van deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en alle andere betrokkenen te waarborgen.

TICKETS GELDIG VOOR EDITIE 2021

Dit voorjaar hadden 6.000 deelnemers zich aangemeld om de nieuwe parcours van de Sofico Gent Marathon, inclusief passage door de kunsthistorische binnenstad, te ontdekken. Hun deelnamebewijzen blijven automatisch geldig voor de editie 2021. Deelnemers hoeven hiervoor zelf geen actie te ondernemen. De aankondiging van de nieuwe datum is een teken van hoop en hiermee willen we de Belgische en internationale loopcommunity een concrete eerste grote afspraak geven voor 2021. Inschrijven voor de 2021-editie kan vanaf half september.

Ook titelpartner Sofico verheugt zich nu al op 28 maart 2021. “Bij Sofico zijn we blijven lopen”, aldus Corinne Martens, HR Manager van Sofico. “Bij Sofico zijn we blijven lopen. Onze interne loopclub telt ondertussen een veertigtal lopers die over de middag of aan het einde van de dag samen gaan lopen in de buurt van ons kantoor. Een toonbeeld voor onze nieuwe bedrijfscultuur. Een cultuur die veel developers, business consultants en ander talent aanspreekt. Gezonde werknemers zijn gelukkiger. Daar blijven we op inzetten.”

GENTENAAR EN AMBASSADEUR BASHIR ABDI MIKT OP WERELDUURRECORD

Bashir Abdi, ambassadeur van de Sofico Gent Marathon, doet volgende week vrijdag op de 44ste AG Memorial Van Damme, een gooi naar het werelduurrecord. Dat doet de sympathieke Gentenaar samen met viervoudig olympisch kampioen Mo Farah. De trainingsmaatjes moeten daarvoor 21,285 kilometer afleggen op één uur tijd. Het ER, in handen van Jos Hermens, is met 20,944 kilometer uiteraard ook een doel. Daarnaast kan Abdi ook een gooi doen naar het BR van Gaston Roelants, die in 1972 goed was voor 20,784 kilometer.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?