Slapend sneller worden (deel 1)

Wat zijn de effecten van een hoogtetent? En wat levert dit op voor een loper? De auteurs van 'Het Geheim van Hardlopen' testten het uit!

Sinds kort is het mogelijk om een hoogtetent te huren of te kopen. Er hoort een generator bij, waarmee het zuurstofgehalte kunstmatig wordt verlaagd zodat het effect van een hoogtestage wordt gesimuleerd. Auteur Hans van Dijk wilde wel eens weten of dit echt werkt en heeft gedurende de maand december 2014 in zijn slaapkamer zo’n tent geïnstalleerd. De komende weken gaan we nader in op zijn ervaringen en de resultaten van het experiment.

Het begin: hoe werkt dat nu concreet?

Na wat mailtjes mocht Hans thuis op bezoek komen bij Dennis Licht, Nederlands topatleet (PR op de 5000 meter 13:29.83!) en enthousiast promotor van de hoogtetenten. Dennis toonde zijn slaapkamer met de hoogtetent en vertelde honderduit over zijn ervaringen. Die zijn uiterst positief, hij zweert erbij! Hij brengt ook zoveel mogelijk tijd in de tent door, niet alleen ’s nachts, maar ook de nodige (rust)uurtjes overdag, na de trainingen. Hij denk dat zijn huidige goede prestaties zeker deels te danken zijn aan de hoogtetent. Hans mocht de slaapkamer van Dennis zien en werd ingewijd in alle geheimen. Na een gezellig onderhoud, was Dennis zelfs bereid om Hans een handje te helpen bij het installeren bij hem thuis.

De hoogtetent en de randapparatuur

Op 2 december stond Dennis op de stoep in Leusden met in zijn auto een tent, een generator, een zuurstofmeter en een verzadigingsmeter. Binnen een uurtje was alles geïnstalleerd bij Hans thuis. De tent zelf bestaat uit een simpele constructie met flexibele stokken, die heel eenvoudig op de lattenbodem van het bed kon worden gezet, zodat Hans en zijn vrouw gewoon in hun eigen bed konden blijven slapen.


Figuur 1: Tent op de slaapkamer van Hans

Er hoort een generator bij, waarmee het zuurstofgehalte kunstmatig wordt verlaagd zodat het effect van een hoogtestage wordt gesimuleerd. Die generator produceert wel wat geluid zodat hij in een aparte kamer werd gezet. Via een slang werd de behandelde lucht in de tent geblazen.


Figuur 2: Generator voor verlaging van het zuurstofgehalte van de lucht

De laatste bijbehorende snufjes zijn een meter voor de zuurstofconcentratie in de lucht en een vingermeter voor de zuurstofverzadiging in je bloed (en je HR). Ook deze meters werken heel eenvoudig zodat je dagelijks kunt checken of alles werkt.


Figuur 3: Meting O2-concentratie in de lucht


Figuur 4: Meting O2-verzadiging bloed (en HR) Praktijkervaringen van Hans (en zijn vrouw Atty)

Eerlijk gezegd was Atty voor het experiment wel een beetje kritisch. Ze vond dat Hans zijn hobby wel erg ver doorvoerde en zag het niet zo zitten om in een tent te gaan slapen en blootgesteld te worden aan lucht met een kunstmatig verlaagd zuurstofgehalte. Dennis had ons ook gewaarschuwd dat sommige mensen intensiever kunnen gaan dromen in de tent. Deze zorgen bleken echter ongegrond. Van extra dromen hebben we geen last gehad en het slapen in de tent bleek juist wel gezellig; het was een soort kampeervakantie thuis… 

De eerste week hebben we de generator steeds een tandje hoger gezet om te acclimatiseren aan het lagere zuurstofgehalte. In de literatuur wordt een hoogtestage aanbevolen op een hoogte van 2500 meter. De luchtdruk op deze hoogte is 73% van zeeniveau, in de tent wordt dit gesimuleerd door een zuurstofconcentratie van 73% van 20,9%, dus 15,3%. In de bovenstaande grafiek zien we dat de zuurstofconcentratie in onze tent in de eerste week inderdaad daalde van 20,9 % naar 15,3% en daarna gedurende 1 maand op dit niveau bleef, zoals de bedoeling was.

Het effect op je lichaam

De vingermeter gaf direct al duidelijke effecten weer van de lagere zuurstofconcentratie in de tent. Zo was in het begin (in gewone lucht) de zuurstofverzadiging van zowel Hans als Atty 99% , maar dit daalde heel snel naar waarden van 94-95% bij Hans en circa 93% bij Atty.

Bij de hartslag zagen we direct een omgekeerd effect, zo was de rust HR bij Hans in het begin (in gewone lucht) circa 40, maar dit steeg heel snel naar 45. Beide verschijnselen kloppen met de verwachtingen uit de literatuur. Door de lagere zuurstofconcentratie in de lucht, daalt de zuurstofconcentratie in je longen en je bloed. Dit is voor het lichaam een prikkel om extra rode bloedcellen te gaan aanmaken. Een andere aanpassing is dat je bloedvolume wat daalt (je lichaam probeert de concentratie aan rode bloedcellen te verhogen) en het slagvolume van je hart eveneens, waardoor je HR stijgt.

Ook merkten we dat zowel de zuurstofverzadiging van ons bloed als de HR meteen weer normaal werd zodra we de tent verlieten, dus het lichaam reageert kennelijk heel snel op deze prikkel.

En wat levert dit op voor het lopen?

Dat is uiteindelijk waar het allemaal om te doen is. Volgens de theorie wordt je sneller van een hoogtestage. Het belangrijkste argument daarbij is de stijging van het aantal rode bloed cellen en daarmee het hemaglobine-gehalte van je bloed. Dit zorgt voor een groter zuurstoftransportcapaciteit van je cardiovasculair systeem en betere prestaties. Volgende week gaan we bij deel 2 nader in op de concrete effecten op de bloedwaarden en de prestaties van Hans.

Je kunt het effect van alle aspecten op je eigen tijden berekenen met de calculator van www.hetGeheimvanHardlopen.be. Het boek is nu ook verkrijgbaar als e-book.

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door Hans van Dijk en Ron van Megen.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?