Onderzoek: ochtendlopers verliezen meer gewicht

Plan je je loopsessie beter voor de middag als je sneller wil vermageren?
Een nieuw onderzoek suggereert dat zij die ’s ochtends trainen meer gewicht verliezen dan zij die exact dezeldfe training voltooien later op de dag. Naast het voldane gevoel doorheen de dag, kan die vroege sportsessie dus ook nog andere voordelen met zich meebrengen. Een uitgebreide studie die al bijna tien jaar het verband tussen gewicht en beweging onderzoekt, het zogenaamde Midwest Exercise Trial 2, bracht onlangs interessante bevindingen aan het licht.
De timing van je training 
Een hondertal personen met overgewicht die voor de studie niet aan sport deden, trainden wekelijks vijf keer onder toeziend oog van de onderzoekers totdat ze 600 kilocalorieën per training verbrand hadden. Na tien maanden hadden zij gewicht verloren. Dat is natuurlijk geen verrassing, maar het verschil in gewichtsverlies tussen de proefpersonen was wel een interessant gegeven. Hoewel alle testpersonen steeds dezelfde training voltooiden, bleken bepaalde mannen en vrouwen meer gewicht te hebben verloren.
De onderzoekers stootten uiteindelijk op de timing van het trainiingsmoment als mogelijke verklaring voor het verschil in gewichtsverlies. Veel studies kaarten het verband tussen het tijdstip van je maaltijd en gewichtsverlies aan en betrekken daarbij het nut van nuchtere loopjes. Er is echter nog maar weinig onderzoek verricht naar het verband tussen het tijdstip van je training en gewichtsverlies. 
Tijdens de studie konden de proefpersonen telkens komen sporten tussen 7 en 19 uur. Dankzij het tracken van andere gegevens, zoals calorie-inname en dagelijkse activiteiten, doorheen de tien maanden constateerden de onderzoekers een patroon: zij die voor de middag kwamen sporten, verloren meer gewicht dan zij die steeds na 15u kwamen trainen. Daarnaast stelden de onderzoekers vast dat ‘de vroege sporters’ actiever waren en iets minder kilocalorieën opnamen doorheen de dag. Factoren die uiteraard ook meespelen om het verband te verklaren. Meer onderzoek is dus nodig, al sluiten de onderzoekers een statistisch verband zeker niet uit. 
Voor je nu denkt dat sporten later op de dag geen zin meer heeft als je wil vermageren: lopen op eender welk tijdstip is uiteraard altijd beter dan een volledige dag zonder die loopsessie…

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?