Onderzoek naar koeling marathonlopers

Tijdens de marathon van Eindhoven komende zondag zullen 14 lopers getest worden op de invloed van warmte op hun prestaties. Het is de derde keer dat bij dit event wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt.

Lopers moeten zich meer bewust worden van de gevaren van warmte. (foto belga)
Projectleider Cees van Bladel van de stichting Sports and Technology noemt het wenselijk dat lopers zich meer bewust worden van de invloed van warmte en gevaren voor hun gezondheid.

De plotse dood van lopers, waarbij vaak een relatie wordt gelegd met de warmte, roept heel wat vragen op. Om die reden koos de marathon van Eindhoven dit jaar dit thema voor een onderzoek.

De deelnemers passeren tijdens de 42 kilometer tweemaal een “koelstraat”, waarin ze tien meter lang door een nevel lopen die shirt, broek en benen nat maakt. Het verdampen van alle vocht moet in de daarop volgende kilometers voor afkoeling zorgen.

Die “douches” zijn niet nieuw in de loopsport. Maar TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) heeft daarvoor nu een standaard ontwikkeld waarvan is aangetoond dat het invloed heeft op de lichaamstemperatuur.

PIL, SENSOR EN GPS

Voor het eerst wordt in Eindhoven exact gemeten wat de effecten zijn van het koelen op het welbevinden en op de prestatie. Daarbij maken de onderzoekers gebruik van een combinatie van technieken.

De lopers slikken de zogenoemde “Jonah-pil” en dragen een sensor en zender van Equivital. De apparatuur meet voortdurend de ontwikkelingen van de kerntemperatuur, de huidtemperatuur, hartslagfrequentie en ademhalingsfrequentie. Ook kan via GPS de positie van de loper worden gevolgd, zodat de snelheid gemeten kan worden.

De veertien deelnemers aan het onderzoek worden in twee groepen ingedeeld, bestaande uit lopers die ongeveer hetzelfde niveau hebben. De ene groep passeert de koelstraat, de andere niet. Het onderzoek moet onder meer aantonen of het tussentijds koelen effect heeft op de prestaties en op de gezondheid.

GETRAIND OF ONGETRAIND

Sportarts van Essen: ‘Vooral mensen met overgewicht en ongetrainden raken hun warmte moeilijker kwijt’
Sportarts Bart van Essen, verbonden aan het Maxima Medisch Centrum, stelt dat hitte-beroerte, waarbij de temperatuur in de hersenen oploopt tot 42 graden of hoger en sporters in een coma raken, relatief weinig voorkomt. In 85 procent van de gevallen waarbij lopers in problemen komen, gaat het om flauwvallen als gevolg van de inspanning, waarbij het nog onduidelijk is in hoeverre dehydratie (uitdroging) of het oplopen van de kerntemperatuur van invloed zijn.

Maar de sportarts meent dat bij het onwel worden en ook bij plotse dood door hartfalen warmte wel degelijk een rol speelt. “De balans raakt verstoord, doordat mensen hun warmte niet meer kwijtraken. Met name mensen met overgewicht en ongetrainden hebben daar problemen mee. Goed getrainde sporters kunnen die opwarming veel beter aan”, aldus Van Essen.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?