Nieuwe kilometeraanduiding op Brugse Vesten

Op de Brugse vesten zijn nieuwe kilometeraanduidingen aangebracht voor lopers. Naast de paaltjes, die zowel in wijzerzin als in tegenwijzerzin iedere halve kilometer aangeven, werden ook vier ruimere infoborden geplaatst.

De twee populairste loopparcours in Brugge zijn Tillegembos en het rondje op de Vesten. “De troeven van het rondje Vesten zijn het verkeersvrije traject dat grotendeels verlicht is, de groene omgeving dichtbij de binnenstad en de ondergrond in dolomiet die uitermate geschikt is om te lopen”, zegt schepen van Sport Annick Lambrecht. “Ook de afstand van het rondje, 8,6 kilometer, is voor veel lopers haalbaar en tegelijkertijd voldoende om de fysieke conditie te stimuleren.”

Ruim vijf jaar geleden plaatste de Stad, in samenwerking met Rotary Club Brugse Vrije, subtiele grondpinnen op de Vesten die de kilometers aanduidden. Met het verstrijken van de jaren bleken de grondpinnen niet meer voldoende zichtbaar. Vandaar dat er werd gekeken naar een nieuw en meer opvallend alternatief.

“De voorbije maanden werd een leverancier gezocht”, zegt schepen van Groen Philip Pierins. “Zeventien nieuwe paaltjes werden aangemaakt in de kleuren van de stedelijke huisstijl. De groendienst plaatste ze langsheen het rondje vesten.” Het nulpunt van het parcours ligt in het Graaf Visartpark. “We kozen bewust om het langste traject van aanduidingen te voorzien, dus met de lus Maria Van Bourgondiëlaan en Houtkaai, die binnen afzienbare tijd heraangelegd wordt en onder meer een breed fietspad langs het kanaal krijgt.”

Het traject is in totaal 8,6 kilometer, waarvan 75% onverhard. Op vier plaatsen – het Graaf Visartpark, aan het station, de Kruispoort en aan de Komvest – staan infoborden die naast het rondje ook bijkomende info vermelden.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?