Met uitsterven bedreigd op school: de coopertest

Zonder twijfel associëren heel wat lezers een les lichamelijke opvoeding op school met de coopertest. Alleen: hoe jonger de lezer, hoe kleiner de kans dat hij dat zal doen.

De coopertest viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. Het doel van die bekende test, is om in 12 minuten tijd zo veel mogelijk afstand af te leggen. In dit artikel vind je de tabellen waaruit je kan afleiden hoe goed je prestatie was.

Leerkrachten lichamelijke opvoeding blijken die niet meer nodig te hebben, want ons onderwijs gooit de coopertest massaal overboord. Dat bleek uit een rondvraag die we voor ons septembernummer deden. Tasia Pleune, medewerkster bij de Bond voor Lichamelijke opvoeding: “De eindtermen die de overheid oplegt voor Lichamelijke Opvoeding, draaien rond algemene vaardigheden zoals zelfstandig leren, de ontwikkeling van een gezonde levensstijl, veilig bewegen, sociaal functioneren, … De verschillende scholengroepen kiezen zelf in welke leerplandoelen ze die vaardigheden omzetten, maar die zijn zelden gericht op prestaties. Ik denk niet dat veel scholen zeggen dat ‘een 14-jarige jongen op de coopertest 2000 meter moet lopen, en een 16-jarige 2300’. Je zal eerder doelen zien als ‘de basisuithouding ontwikkelen’ of ‘de loopstijl kunnen aanpassen aan de afstand’.”

Het volledige artikel lees je in ons septembernummer (nu in de winkel) of hier digitaal.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?