Meer vrije tijd maakt gelukkig … maar massaal meer vrije tijd niet

Wie meer vrije tijd heeft, voelt zich gelukkiger. Dat heeft een nieuw wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Een overbodig onderzoek, zullen velen spontaan denken. Maar de onderzoekers zagen het geluksgevoel ook afnemen bij wie massaal veel vrije tijd heeft ... en geen 'zinvolle' hobby's doet, zoals bijvoorbeeld lopen.

Een team onder leiding van Marissa Sharif, een psychologe verbonden aan de Universiteit van Pennsylvania, analyseerde een vragenlijst die meer dan 20.000 Amerikanen kregen voorgeschoteld. De respondenten moesten nauwgezet aangeven welke activiteiten ze de voorbije 24 uur hadden gedaan en hoe ze zich daarbij voelden.

De voor de hand liggende conclusie: naarmate de vrije tijd toenam, nam ook het welzijsgevoel toe. Mààr slecht tot op zekere hoogte. Na ongeveer twee uur vrije tijd begon het geluksniveau te stabiliseren en na vijf uur of meer vrije tijd begon het zelfs af te nemen. Een soortgelijke enquête met nog eens 13.000 respondenten leverde hetzelfde resultaat op. Idem voor twee online experimenten met 6000 proefpersonen.

“DRUKTE IS EEN STATUSSYMBOOL GEWORDEN”

“Het lijkt alsof we altijd meer willen. Wat dat betreft is het dus best verrassend dat meer tijd hebben om te besteden zoals je zelf wilt, niet altijd meer geluk belooft”, zegt Sharif in een interview met Scientias.nl. “Mensen zijn bang om niets te doen. Ze worden bovendien als gelukkiger gezien als ze bezig zijn met een bepaalde taak. Drukte is daarnaast een statussymbool geworden; een teken van competentie en ambitie.”

Uit het onderzoek bleek ook dat mensen die hun vele vrije tijd ‘onproductief’ besteden – denk bijvoorbeeld aan televisie kijken of achter de computer zitten – zich minder tevreden voelen dan mensen die evenveel vrije tijd hebben, maar deze tijd besteden aan actievere dingen zoals lopen of bezig zijn met een hobby.

WAT IS DE OPTIMALE HOEVEELHEID VRIJE TIJD?

Wat is dan de ideale balans tussen productieve tijd en vrije tijd? “Op basis van de bevindingen uit onze studie kunnen we daar geen concrete aanbevelingen over doen,” zegt Sharif. “De correlatiegegevens suggereren dat mensen het gelukkigst zijn als ze tussen de twee en vijf uur vrije tijd hebben. Vanaf dat punt gaat het bergafwaarts. Mensen met zeven uur vrije tijd ervaren minder welzijn dan mensen met 3,5 uur vrije tijd. Maar toekomstige studies zouden nauwkeuriger moeten bepalen wat de optimale hoeveelheid is.”

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?