Meer sporten? Met dit bewezen trucje blijf je gemotiveerd

Na tien dagen sport je met deze methode een uurtje meer!

Iedere loper heeft weleens een motivatiedipje. Onderzoekers van de University of Pennsylvania hebben echter een simpele manier gevonden om die motivatiedip te bestrijden en je meer aan het sporten te krijgen. Een recente studie, gepubliceerd in The Journal of the Association of Consumer Research, toonde namelijk aan dat het kopiëren van anderen hun sportroutines kan helpen om je doelen te behalen.

Bij de studie werden meer dan 1000 mensen willekeurig in drie onderzoeksgroepen verdeeld. De ‘kopieergroep’ werd gevraagd om aandacht te schenken aan de sportgewoontes van kennissen. Die kennissen konden ze rechtstreeks om motiverende tips vragen. De tweede groep werden gemotiveerd door een bepaalde beloning aan het sporten te koppelen. De derde groep was de controlegroep en kreeg geen trainingsinformatie of motiverende tips.

Na 10 dagen stelden de onderzoekers vast dat de personen uit de kopieergroep significant meer sportten dan zij uit de andere twee groepen. Zo sportten zij uit de eerste groep 32 minuten meer dan groep 2 en liefst 55 minuten meer dan zij uit de controlegroep. Bovendien waren de personen die de trainingsroutines kopieerden ook gemotiveerder om te sporten.

Niet eender wie je kopieert 

Deze bevinding suggereert dat kopieerstrategieën nuttig zijn voor zij die hetzelfde doel nastreven. Daar zijn twee verklaringen voor: eerdere onderzoeken toonden reeds aan dat mensen observatie een belangrijke strategie vinden om nieuwe dingen aan te leren. Daarnaast kopiëren we vaak enkel hetgeen dat we zelf willen overnemen, omdat we zo een gevoel van controle krijgen – twee belangrijke voorwaarden als we een nieuwe gewoonte willen aanleren.

Ook zou je gewoontes sneller overnemen van mensen uit je naaste omgeving – eerder dan via de bekende fitnessgoeroes en influencers op sociale media. Bij het aanleren van nieuwe (sport)gewoontes stijgt de sociale interactie met de persoon waarvan je de workout-routine kopieert. Het kan dus helpen om rechtstreeks advies te vragen aan je sportieve vrienden en familieleden in plaats van bepaalde mensen te volgen op social media, al blijven die natuurlijk nuttig als je extra inspiratie wil opdoen.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?