Marathonlopers moeten niet vrezen voor hun hart

Het risico dat deelnemers aan een (halve) marathon lopen op een hartstilstand is verwaarloosbaar. Dat schrijft het vooraanstaande medische tijdschrift The New England Journal of Medicine.

Af en toe verschijnt er in de krant wel eens bericht dat er een loper tijdens een marathon sterft aan een hartstilstand. In oktober vorig jaar bezweken wereldwijd plots vier loper op dezelfde dag, hetgeen bij sommigen de wenkbrauwen deed fronsen over het risico dat zo’n duurloop met zich mee kan brengen. De Leuvense prof Andre La Gerche concludeerde zelfs dat intensief sporten, zoals een marathon lopen, schade kan toebrengen aan het hart.

The New England Journal of Medicine, zowat het belangrijkste medische tijdschrift ter wereld, meldt nu in een nieuwsbericht dat de kans op een hartstilstand tijdens een halve of hele marathon wel héél erg klein is.

Auteur Aaron Baggish, cardioloog en zelf ook marathonloper, analyseerde gegevens van bijna 11 miljoen deelnemers aan halve en hele marathons tussen 1 januari 2000 en 31 mei 2010. Van deze lopers kregen er 59 een hartstilstand, goed voor 1 op de 184.000.

Bij deelnemers aan een hele marathon kwam vaker een hartstilstand voor dan bij de halve marathon, namelijk 40 tegenover 19. In 86% van de gevallen ging het om een mannelijke loper. De hartstilstanden kwamen het vaakst voor in het laatste kwart van de loop.

Van de 59 hartstilstanden waren er 42 fataal. Dit sterftecijfer is lager dan bij hartproblemen die zich thuis of op een afgelegen plek voordoen. Volgens Baggish is de overlevingskans tijdens een loopevenement groter omdat daar medische hulp en omstanders aanwezig zijn die reanimatie kunnen toepassen.

Baggish had van 31 van de 59 patiënten voldoende medische informatie om de oorzaak van hun hartstilstand te achterhalen. Een abnormaal verdikte hartspier was meestal de doodsoorzaak. Bij degenen die de hartstilstand overleefden was een hartziekte vaak het probleem.

“Het lijkt of het aantal mensen dat overlijdt tijdens het hardlopen toeneemt, maar het aantal overledenen is alleen maar gestegen omdat er steeds meer lopers zijn. Lange afstanden lopen is een gezonde sport. Lopen beschermt je echter niet helemaal tegen hart- en vaatziekten. Iedereen die begint met lange afstanden lopen zou zijn eventuele risico’s moeten bespreken met de huisarts”, concludeert Baggish.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?