Marathon onder de 2 uur: kan dat volgens onze specialisten?

Begin mei probeert Nike een atleet een marathon onder de 2 uur te laten lopen. Wat is er mogelijk volgens onze specialisten?

De auteurs van Het Geheim van Hardlopen en Hardlopen met Power! verdiepten zich in de toekomstige recordpoging. We zetten hun bevindingen op een rijtje.

Hoe scherp staat het huidige marathonrecord?

De tabel hieronder geeft de huidige wereldrecords over diverse afstanden weer. Van alle wereldrecords berekenden we hoeveel vermogen ervoor nodig was en wat de ADV-waarde van de loper geweest is. Je Anaerobe Drempel Vermogen (ADV, in Watt/kg) komt overeen met een inspanning die je gedurende 1 uur kunt volhouden en is een heel belangrijke parameter om je haalbare snelheid en tijd in wedstrijden over verschillende afstanden te voorspellen. De tabel laat zien dat vrijwel alle wereldrecords min of meer van hetzelfde hoge niveau zijn, namelijk een ADV van rond de 6,3 Watt/kg. De records op de 25 en 30 km staan minder scherp, allicht omdat deze afstanden minder vaak gelopen worden.

Het wereldrecord op de marathon staat met een ADV van 6,30 Watt/kg al heel scherp. Het zal dus niet eenvoudig zijn om dit nog 2,5% scherper te stellen, hetgeen nodig is om onder de 2 uur te duiken. Daarbij moet je ook bedenken dat de wereldrecords in de atletiek ook allemaal onder ideale omstandigheden zijn gevestigd, in speciale recordraces met hazen en bij ideaal weer (koel, weinig wind).

Welke ADV is nodig voor een marathontijd van onder de 2 uur?

We hebben met ons rekenmodel gekeken naar de relatie tussen de ADV en de marathontijd. Om een tijd onder de 2 uur te lopen, is een ADV nodig van 6,48 Watt/kg. Deze waarde is toch wel erg hoog en hoger dan de (huidige) grens van het ‘schone’ menselijke prestatievermogen. Het lijkt ons daarom niet goed mogelijk dat al in de nabije toekomst iemand in staat zal zijn op reguliere wijze een marathon onder de 2 uur te lopen.

Wat is er mogelijk onder ideale omstandigheden?

Als vertrekpunt in onze berekeningen hebben we standaardomstandigheden gedefinieerd, dat wil zeggen:

* Windstil weer (vw = 0 km/h)
* Normale luchtdruk (1013 mbar)
* Ideale temperatuur (5 – 10°C)
* Vlak parcours (i = 0%)
* Aanwezigheid van hazen (cdA = 0,20 m2)

Dit zijn de typische recordomstandigheden waarbij wereldrecords incidenteel nog scherper gesteld worden. Het zal reglementair niet meevallen om nog betere omstandigheden te bereiken. Een hogere temperatuur en eventuele wind en hoogteverschillen leiden altijd tot slechtere tijden. De enige mogelijkheden om op reguliere wijze nog winst te behalen zijn:

* De aanwezigheid van een lagedrukgebied
* De aanwezigheid van perfecte hazen gedurende 42 km

In de tweede tabel hieronder laten we zien hoe groot de effecten daarvan zijn volgens ons rekenmodel. Een lagedrukgebied leidt tot een lagere luchtweerstand en kan bijna 0,5 minuut voordeel opleveren. Hazen leveren in de huidige situatie al een voordeel op van 1,5 minuut doordat ze de luchtweerstand (cdA-waarde) voor de toppers verlagen van 0,24 naar 0,20 m2. In theorie is het denkbaar dat nog een extra winst van 40 seconden geboekt kan worden met ideale hazen en een ideale kopgroep die goed samenwerkt tot 42 km (cdA 0,18 m2).

Hoeveel sneller kan het met windje mee en heuvelaf?

Zoals bekend erkent de IAAF alleen records op een rondgaand parcours, juist om onvergelijkbaar voordeel van wind of een dalend parcours te vermijden. Dit is ook de reden dat records op de Boston Marathon niet erkend worden. Een eventueel record over bijvoorbeeld de Nederlandse Afsluitdijk met alleen maar wind mee zal ook niet erkend worden.

Toch hebben we eens berekend wat de huidige wereldrecordhouder Dennis Kimetto met zijn ADV van 6,30 Watt/kg zou kunnen lopen als hij de hele race wind mee zou hebben. We zien dat hij dan makkelijk onder de 2 uur kan duiken, als de windsnelheid meer is dan 5 km/h. Hij krijgt dan immers de hele race een steuntje in de rug.

Een tijd onder de 2 uur wordt natuurlijk ook makkelijker haalbaar als de lopers heuvelaf zouden mogen lopen. Zo hebben we berekend dat een hoogtewinst van 140 meter op de marathon (hetgeen overeenkomt met het hoogteverschil tussen de start en de finish van de marathon van Boston) een winst van 1,5 minuut oplevert. Om een marathon onder de 2 uur te lopen, heeft Dennis Kimetto een hoogtewinst van 280 meter nodig. Het zal dus niet verbazen dat we heel benieuwd zijn naar dit leerzame initiatief van Nike in Monza!

Je kunt het effect van alle factoren op je prestaties nalezen in het boek Hardlopen met Power!

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?