Mannen vertragen meer dan vrouwen tijdens marathon

In een recente studie werd een analyse gemaakt van de mate waarin mannen en vrouwen vertragen tijdens een marathon. Meer dan 90.000 marathonprestaties, verspreid over 14 verschillende marathons, werden met elkaar vergeleken. En dat leverde verrassende resultaten op...

Om een objectieve analyse mogelijk te maken werden de looptijden van vrouwen ietwat gecorrigeerd aangezien mannen van nature een hoger prestatievermogen bezitten (en dus meer kans hebben om te vertragen).

De resultaten tonen aan dat mannen gemiddeld 15.6% en vrouwen gemiddeld 11.7% vertragen in het tweede deel van de marathon vs het eerste deel. Vrouwen hebben 46% meer kans om hun tempo te bewaren dan mannen. In het algemeen worden tragere looptijden ook gekenmerkt door een grotere vertraging tijdens de wedstrijd, en dit meer bij mannen dan bij vrouwen. Het verschil tussen mannen en vrouwen doet zich voor ongeacht de finishtijd (niveau) of leeftijd.

In het algemeen lijken ervaren lopers minder te vertragen, maar zelfs binnen deze groep vertragen mannen nog steeds sterker dan vrouwen. Vrouwen blijken dus een gelijkmatiger tempo te lopen tijdens de marathon dan mannen.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?