Lopers vaker actief op sociale media

Nederlands onderzoek toont aan dat lopers vaker actief zijn op sociale media dan niet-lopers. Hun grote netwerk en actieve gedrag maakt hen dan ook een interessante doelgroep voor sponsors.

Uit onderzoek van Blauw Research blijkt dat online netwerken via bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Linkedin erg populair is bij lopers omdat het de mogelijkheid biedt om hun prestaties en passie over de sport te delen met vrienden. Ze delen er vooral hun gelopen tijden, routes, verslagen en foto’s.

De smartphone en de vele loopapps zijn een belangrijk middel om contact te onderhouden met vrienden. Meer dan de helft van de lopers gebruikt internet op hun smartphone, dat is veel meer dan mensen die niet lopen. Bovendien bellen ze meer, sturen ze meer sms’jes en hebben ze meer contacten in hun telefoon dan anderen.

Hun grote netwerk en actieve gedrag op sociale media maakt van lopers een interessante doelgroep voor sponsors. Ze hebben immers de mogelijkheid in handen om hun mening te verspreiden onder een grote groep vrienden. Bovendien zijn ze uit zichzelf al geneigd om online hun loopervaringen te delen. Het ligt dan ook voor de hand dat ze gesponsorde evenementen en activaties binnen hun sport zullen doorvertellen aan andere lopers.

In Nederland zijn ING en ABN AMRO bekende sponsors in het loopwereldje. Hun betrokkenheid bij de sport heeft ertoe geleid dat lopers vaker positief over deze financiële instellingen praten dan niet-lopers.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?