Loop de stress uit je lijf

Tal van wetenschappelijke studies hebben al aangetoond dat er een positief verband bestaat tussen regelmatige sportbeoefening en de fysieke gezondheid. Maar hoe zit het met de psychologische effecten?

Recreatief sporten zou de stress verminderen. Running.be magazine checkte dit uitgangspunt bij professor Yves Vanden Auweele van de KU Leuven.

“Lichaamsbeweging heeft verschillende effecten op de mens”, zegt Vanden Auweele. “Ten eerste is er het psychologische aspect. Tijdens het sporten gaat alle aandacht naar die activiteit waardoor de dagelijkse problemen op het werk of in de relatie even vergeten worden. We noemen dat het fenomeen van de time-out. Wanneer stress dominant aanwezig is, kan de sportactiviteit dus voor een rustpauze in de dagdagelijkse beslommeringen zorgen. Dat moment schept het gevoel dat er best iets aan het stressprobleem te doen valt en dat zorgt voor een vermindering van het stressniveau.”

“Een tweede element dat meespeelt, is het vrijkomen van endorfines tijdens het sporten. Dit geldt vooral bij inspanningen van langere duur. Duursporten lokt een gevoel van welbehagen uit en ook dat leidt tot stressreductie. Ten slotte kan sporten, vooral bij hevige inspanningen, aanleiding geven tot een verhoging van de lichaamstemperatuur en ook dit fenomeen heeft een positieve impact op het stressprobleem.”

Nogal wat recreatieve sporters durven ook in hun sport de lat hoog te leggen. Hoe groot is het risico dat lopen uiteindelijk een extra bron van stress wordt?

Yves Vanden Auweele: “De oorzaak van stress ligt meestal in het moeten, moeten, moeten. Als men ook tijdens het sporten echte prestaties gaat nastreven, dan kan dat inderdaad een tegenovergesteld effect hebben. Het sporten kan dan voor extra spanning en extra stress zorgen. Toch is competitiesport niet per definitie slecht. Alles hangt een beetje af van de oorzaak van de stress. Komt die bijvoorbeeld voort uit verveling, dan kan een competitieve prikkel net wel een positief effect hebben. Denk maar aan iemand die in een grijs kantoortje een routineuze job uitoefent waarin hij zich niet kan onderscheiden. Als die persoon zich kan uitleven in zijn sport en die inspanningen bekroond ziet met een titel van bijvoorbeeld clubkampioen, dan kan dit aanleiding geven tot stressreductie.”

Zijn alle sporten geschikt om de stress tegen te gaan?
Yves Vanden Auweele: “In principe wel. Belangrijk is dat de sport aangepast is aan de leeftijd. Explosieve sporten kunnen bij ouderen negatieve effecten hebben. Maar ook wandelen kan een zeer geschikte sportieve ontspanning zijn.”

Hoeveel keer per week moet men sporten om een positief effect te hebben?
Yves Vanden Auweele: “Daar is heel veel onderzoek naar gedaan, met vaak uiteenlopende resultaten. Maar meestal wordt aangeraden om minstens twee- tot driemaal per week een half uur te sporten. Ook eenmalig sporten kan aanleiding geven tot een gunstig effect, maar dat is kortstondig en louter mentaal. De oorzaak daarvan ligt in het positieve gevoel dat men overhoudt aan de beslissing die men heeft genomen om te starten met sporten. Het welbehagen ontstaat dus uit het feit dat men zin wil geven aan zijn leven. Om een echt fysiologisch effect te zien, moet men de sportinspanningen gedurende een langere periode volhouden.”

running.be magazine
Het volledige artikel, Jeroen Meus loopt, alles over de 20 km door Brussel, de Grand Jogging de Verviers en de Two Oceans Marathon, Gent loopstad, de Belgen op het WK 100 km, trainen voor de halve marathonloophotspots langs de autostrade, hippe sportmode en nog veel meer in het nieuwe running.be magazine, dat vanaf dinsdag 8 mei in de winkel ligt.
 

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?