Kan je de marathon in 2 uur lopen?

De marathon in 2 uur afwerken, kan dat? Waar ligt met andere woorden de grens van het menselijke vermogen? De auteurs van Het Geheim van Hardlopen gingen op zoek naar het antwoord.

In het Geheim van Hardlopen lieten we zien dat alle wereldrecords in het lopen bij afstanden vanaf 1.500 meter zeer nauwkeurig overeenkomen met een VO2 max van 88 ml/kg/min voor mannen en 78 ml/kg/min voor vrouwen.

Omdat lopen wereldwijd één van de meest beoefende sporten is en de records nog slechts marginaal verbeterd worden (en dan nog in speciaal geregisseerde recordraces), lijkt het ons reëel om te stellen dat de waarden van 88 en 78 ml/kg/min wel min of meer de grenzen van het menselijk vermogen weergeven.

Met de theorie uit eerdere artikelen kunnen we berekenen welke waarden van het Anaeroob Drempel Vermogen (de ADV) hiermee equivalent zijn.

Grenzen vanuit lopen

VO2 max = 88 ml/kg/min (mannen)
ADV = 6,35 Watt/kg (mannen)
VO2 max = 78 ml/kg/min (vrouwen)
ADV = 5,63 Watt/kg (vrouwen)

Power profiles

Een andere benadering is om te kijken naar de ervaringen in het wielrennen. Hier vormen de Power Profiles de meest gebruikte bron. De maximale waarden hiervan blijken heel goed overeen te stemmen met de waarden die we hierboven afgeleid hebben.

Grenzen Power Profiles 

ADV = 6,40 Watt/kg (mannen)
ADV = 5,69 Watt/kg (vrouwen)

Kloppen deze waarden ook met de biochemie?

Wij wilden ook weleens weten of de grenswaarde van 6,4 Watt/kg ook theoretisch te begrijpen is. Klopt dit getal met de vermogens van de vier menselijke motoren? We hebben daartoe de vermogens van de vier energiesystemen theoretisch afgeleid, door het aantal mmol ATP/s te vermenigvuldigen met de energieproductie van ATP (81 kJ/mol) en het spierrendement van 0,25 en te delen door een (afgetraind) gewicht van 60 kg. Het resultaat is weergegeven in de tabel.

Uit de tabel kunnen we de theoretisch maximale ADV afleiden op basis van 74% inzet van glycogeen en 26% inzet van vetzuren.

Grens biochemisch vermogen: ADV = 0,74*7,76+0,26*2,36 = 6,36 Watt/kg

Conclusie grenzen menselijk vermogen

Wij komen tot de conclusie dat alle drie de benaderingen (die vanuit de wereldrecords van het lopen, die van de Power Profiles van het wielrennen en die vanuit de biochemie) tot dezelfde uitkomst leiden. Met andere woorden: de grens van het menselijk prestatievermogen ligt bij een ADV van rond de 6,4 Watt/kg voor mannen en 5,7 Watt/kg voor vrouwen. Dit komt overeen met een VO2 max van respectievelijk. 88 en 78 ml/kg/min. Dit betekent tevens dat een marathon onder de 2 uur voorlopig nog zeker niet haalbaar zal zijn, want hiervoor is een VO2 max van 90,6 ml/kg/min noodzakelijk.

Je kan het effect van alle aspecten op je eigen tijden berekenen met onze calculator op www.hetgeheimvanhardlopen.be. Daar kun je ook ons boek bestellen.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?