In deze bedrijfssectoren doen werknemers het meest/minst aan sport

Bijna twee derde van de Belgische werknemers doet voor of na het werk aan sport of lichaamsbeweging. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis bij 110.816 Belgische werknemers. In welke sectoren wordt er het meest gesport en wat zijn de minst sportieve sectoren?

36,3% van de Belgische werknemers geeft aan niet intensief te bewegen of te sporten in zijn of haar vrije tijd. 39,2% doet één of twee keer per week aan sport en 24,5% zegt minstens drie keer per week te sporten. Dat blijkt uit een studie van Liantis.

In de transportsector (44%), bij administratieve en ondersteunende diensten (43%) en in de bouwsector (42%) ligt het percentage van niet-sporters een eind boven het gemiddelde van 36,3%. Sectoren die het wel uitstekend doen zijn de openbare besturen en de zorgsector, waar respectievelijk 70,75% en 68,75% van de respondenten aangeeft te sporten of te bewegen voor of na het werk.

“Vaak gaat men ervan uit dat mensen met een fysiek actieve job al voldoende bewegen op hun werk om gezond te zijn, maar onderzoek spreekt dit tegen”, zegt professor Els Clays (UGent, vakgroep Volksgezondheid), experte in welzijn op het werk. “Fysieke activiteit op het werk blijkt niet dezelfde gunstige effecten te hebben als fysieke activiteit in de vrije tijd.”

“De beweging die je doet op het werk is doorgaans van een andere aard, waardoor ze eerder belastend is dan gunstig”, aldus Clays. “We hebben recent een studie uitgevoerd met objectieve metingen bij een 400-tal werknemers met fysieke jobs die dit bevestigt. Meer fysieke activiteit (matig tot zwaar) in de vrije tijd was geassocieerd met een betere cardiorespiratoire fitheid. Maar voor fysieke activiteit op het werk was dit niet het geval, integendeel.”

Gelukshormonen

Toch geeft 86,4% van de respondenten in de bevraging van Liantis aan dat ze hun algemene gezondheid goed, zeer goed tot zelfs uitstekend inschatten. “Bij sporten komen gelukshormonen vrij, endorfines. Dat zorgt ervoor dat je je beter in je vel voelt”, zegt Sylvia Vanden Avenne, senior manager medisch toezicht bij Liantis. “Genoeg bewegen is dus goed voor je lichaam én voor je geest. In donkere tijden is dat enorm belangrijk.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Liantis benadrukt dat meer bewegen op en naast het werk een gedeelde verantwoordelijkheid is. “Heel wat werkgevers zetten welzijn centraal en promoten een actieve levensstijl bij hun medewerkers. Ze beseffen immers dat het de productiviteit van hun onderneming ten goede komt. Organisaties bieden workshops aan, sensibiliseren, zorgen voor de nodige infrastructuur zoals douches en omkleedruimtes, ze faciliteren groene mobiliteit zoals leasefietsen.”

“Maar natuurlijk is het ook aan de medewerkers zelf om hierop in te gaan en zelf te kiezen voor een actievere levensstijl en voldoende te bewegen. Dat hoeft zeker niet veel geld te kosten: een dagelijkse wandeling na het werk kan al veel doen”, besluit Vanden Avenne.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?