Iederéén heeft tijd om te lopen!

Een drukke job? Gaat al je tijd naar het gezin? Het zijn geen excuses om niet te gaan lopen. Dat blijkt uit het dossier 'U hebt wél tijd om te sporten' dat De Morgen afgelopen weekend publiceerde.

De Morgen ging ten rade bij Wilfried Silon, die al een kwarteeuw aspirant-marathonlopers begeleidt. Volgens hem is tijdsgebrek geen nadeel voor lopers, integendeel zelfs! “Statistisch gezien hebben mensen die schipperen tussen gezin en werk een grotere slaagkans dan mensen met meer tijd”, zegt hij.

Silon is al meer dan 30 jaar bezeten door de loopmicrobe. Hij liep al 36 marathons begeleidt buitenlandse marathonreizen. Op dit ogenblik is hij ook nog de coördinator bij de door hem opgerichte Managers Marathon Club en stelt hij zijn expertise ten dienste van verenigingen en bedrijven.

‘67% HEEFT VEELEISEND BEROEP’

Volgens Silon heeft iedereen tijd voor sport. “Ik heb politici, managers en chirurgenkoppels begeleid, en bovendien heb ik het eens nagerekend: 67 procent van alle deelnemers aan de marathon van New York hebben een intellectueel, veeleisend beroep. Het idee dat zo’n prestatie enkel is weggelegd voor mensen met veel tijd, klopt niet.”

Volgens Silon kom je met motivatie, creativiteit en ondersteuning al een heel eind. “Nieuwe leden vraag ik of hun partners ook achter hun plannen staan, anders lukt het nooit. Een man of vrouw die zeurt dat je weer weg bent, is funest.”

‘SCHRAP WAT NIET BELANGRIJK IS’

En dan is het een kwestie van je agenda te nemen en te schrappen wat niet belangrijk is. “Niemand heeft tijd, maar als ik om negen uur ’s avonds een toertje loop, zie ik iedereen voor de televisie zitten. Loop even twintig minuten het blok om. Begin rustig, beter drie keer kort dan één keer lang. Zodra je wat tempo krijgt zul je merken dat er niets zaliger is om te gaan joggen, en daarna pas in de zetel te ploffen.”

President Obama kan dagelijks zijn uurtje sport afdwingen omdat lichaamsbeweging hem productiever maakt, het laadt hem fysiek en mentaal op. “Hoe drukker het schema, hoe groter de nood aan een tegenreactie”, weet Silon ook nog. “Veel managers vertellen me dat ze tijdens het lopen tot nieuwe oplossingen komen. Ik herinner me een zaakvoerster die bezorgd was dat haar tijdsinvestering in trainingen ten koste van haar werk zou gaan. Na een jaar bleek dat haar omzet met 20 procent was gestegen. Ze voelde zich gezond en fit, en dat ze straalde ze uit naar klanten.”

‘TRAIN NIET TE SNEL EN TE VEEL!’

Professor Jeroen Scheerder van de onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid aan de KU Leuven maakt toch nog een belangrijke kanttekening bij dit alles. “Nog nooit werden zo veel marathons uitgelopen als vandaag. Heel merkwaardig in tijden van druk, drukker, drukst. We kunnen niet kiezen en willen alles. Maar hoeveel mensen lopen daar niet rond met een knieband, omdat ze te snel en te veel hebben getraind?”

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?