Hoe minder vermoeid je bent, hoe langer je zal leven

Toegenomen ernstige fysieke vermoeidheid is bij zestigplussers een indicator voor een naderend levenseinde. Tot die bevinding zijn wetenschappers van de Universiteit van Pittsburgh gekomen. De remedie: gezond in beweging blijven!

“Onze studie is de eerste die ernstigere fysieke vermoeidheid koppelt aan een vroegtijdige dood”, zegt professor Nancy Glynn in de Journal of Gerontology. Uit de graad van vermoeidheid bij bepaalde activiteiten kan volgens de onderzoekers van de Universiteit van Pittsburgh voorspeld worden dat de kans op overlijden minder dan drie jaar verwijderd is.

Glynn en haar collega’s hanteerden in hun onderzoek de zogenaamde Pittsburgh Fatigability Scale, die in 2014 ontwikkeld werd. Ze toetsten die in een internationaal onderzoek bij bijna 3000 zestigplussers. De deelnemers dienden van 0 tot 5 scores te geven aan de mate waarin bepaalde activiteiten – zoals een wandeling van 30 minuten, licht huishoudelijk werk of zwaar tuinieren – hen vermoeid deed voelen.

Na rekening te hebben gehouden met een verscheidenheid aan factoren die de mortaliteit kunnen beïnvloeden – denk aan depressie, reeds bestaande of onderliggende ziektes, leeftijd en geslacht – ontdekten de Amerikaanse wetenschappers dat deelnemers die 25 punten of hoger scoorden op de Pittsburgh Fatigability Scale 2,3 keer meer kans hadden om te overlijden in de 2,7 jaar na het invullen van de schaal, vergeleken met zestigplussers die minder dan 25 scoorden.

“Lagere scores duiden op meer energie en een langere levensduur”, aldus Glynn. “Eerder onderzoek toonde al aan dat meer fysieke activiteit de vermoeidheid van een persoon kan verminderen.” Het is dus heel erg belangrijk om – ook op latere leeftijd – actief te blijven. Een dagelijkse gezonde bewegingsroutine is heilzaam voor je gezondheid en zal je levensduur verlengen.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?