Deze eigenschap is doorslaggevend voor ultralopers (& het is niét fysieke kracht)

Wat brengt ultralopers ertoe om extreem lange afstanden te lopen, tot 100 km en verder? Een recent Amerikaans onderzoek bracht aan het licht wat hen precies onderscheidt van andere lopers. Spoiler alert: het zijn niét hun spieren!

In de Amerikaanse universitaire studie werden 56 (top)lopers bevraagd die deelnamen aan de Hawaiian Ultra Running Team’s Trail 100-mile (afgekort tot ‘HURT100’, een afstand van 160 km) in 2019. Zij moesten een aantal vragen beantwoorden die in hoofdzaak betrekking hadden op hun mentale kracht en het geloof in hun eigen capaciteiten.

Uit de resultaten van deze bevraging blijkt dat ultralopers mentaal (nog) een pak sterker staan dan sporters in andere disciplines. Er werd vergeleken met vroegere, gelijkaardige studies over o.a. hockey, tennis, voetbal, martial arts en atletiek. Volgens de onderzoekers wijst dit erop dat je in de eerste plaats over een zekere ‘mental toughness’ moet beschikken om deel te nemen aan een ultramarathon zoals de HURT100. Mentale kracht en een positieve ingesteldheid komen op de eerste plaats, nog voor andere factoren zoals fysieke kracht, snelheid, uithoudingsvermogen etc. Dit verraste de onderzoekers toch enigszins. Let wel, de laatstgenoemde factoren nemen het dan weer over van het mentale als het er echt op aan komt om een toptijd neer te zetten of een bepaalde ranking te behalen. Fysieke kracht speelt dus wel degelijk een rol, maar niet op de eerste plaats.

Deze bevindingen zijn (nog) niet 100% waterdicht gezien de beperkte groep respondenten. Bovendien is HURT100 een ontzettend zware ultrawedstrijd. Er bestaan veel andere races die minder zwaar (en dus toegankelijker) zijn. De onderzoekers zullen hun inzichten nog verfijnen op basis extra onderzoeken.

Toch kunnen we ervan uitgaan dat mentale weerbaarheid een doorslaggevende eigenschap is voor ultralopers. Het stelt hen in staat om om te gaan met allerlei soorten pijn (die sowieso de revue passeren tijdens een ultraloop) en door te gaan tot het bittere eind.

Wie van plan is om zich aan een ultraloop te wagen, doet er dus goed aan om zijn/haar mentale skills alvast te verbeteren. Je kan dit doen aan de hand van een aantal oefeningen, of je kan je laten begeleiden door een sportcoach of -psycholoog.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?