Met déze aanmoediging ga je sneller lopen

Eender welke aanmoediging zou je moeten motiveren, maar soms kan je gewoonweg niet harder. Een studie toont aan welke aanmoediging jou sowieso wél sneller doet lopen.

Wat iemand tijdens een wedstrijd wil horen, is vaak persoonlijk. De ene wil informatie over zijn positie, terwijl een ander gewoon luidkeels wil worden aangemoedigd. Maar volgens onderzoekers aan de Universiteit van Miami zouden bepaalde aanmoedigingen toch beter werken dan andere. Het onderzoeksteam bestudeerde de effecten van verschillende vormen van verbale aanmoediging op de prestatie. Voor bewegingswetenschappers is dit geen onbesproken kwestie: wanneer zij proefpersonen testen, gebruiken ze vaak standaardaanmoedigingen voor iedere deelnemer om zo steeds dezelfde (experimentele) omstandigheden te garanderen.

Voor de studie testten de onderzoekers drie verschillende uitroepen tijdens een inspanningstest: ‘zo snel als je kan!’, ‘zo hard als je kan!’, ‘zo hard en zo snel als je kan!’. De inspanningstest bestond erin om de knie herhaaldelijk te strekken en te buigen bij 3 verschillende snelheden (60, 180 en 300 graden per seconde), waarbij de proefpersonen bij elke strekking en buiging zo veel mogelijk kracht moesten uitoefenen. Die aanpak wordt vaak gebruikt, omdat het accuraat het vermoeidheidsniveau en de inspanningsprogressie meet. Via deze aanpak kon exact gemeten worden of en hoeveel ‘harder’ de proefpersonen gingen wanneer ze aangemoedigd werden om dat te doen.

Zo snel als je kan

In vergelijking met non-verbale aanmoediging, stelden de onderzoekers één significant verschil tussen de 3 uitroepen vast. Tijdens de snelste test (300 graden/seconde), presteerden de deelnemers beter en behielden ze een hoger gemiddelde kracht wanneer hen gezegd werd zo snel als mogelijk te gaan. In alle andere gevallen maakte de aanmoediging geen verschil.

Nuance: de bevinding is moeilijk te veralgemenen en we moeten ook niet proberen om een bewegingsbereik van 300 graden/seconde na te streven – moeilijk om zelf uit te zoeken. Belangrijk om te onthouden is dat de aanmoediging ‘zo snel als je kan’ het best werkt als je (al) snel aan het lopen bent. Wij zijn er echter van overtuigd dat eender welke aanmoediging het afzien vermindert. Dus hoewel niet iedere aanmoediging evenveel effect heeft, helpt het vaak al gewoon om een bekend gezicht langs het parcours te zien – ook al roept die persoon niets.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?