Beter lopen? Focus op je omgeving

Volgens recent onderzoek focus je beter op externe zaken, zoals de omgeving, en niet op interne zaken, zoals je ademhaling.
In de discipline van de sportpsychologie is er al veel onderzoek verricht naar gedachten tijdens een loopsessie en hoe die je loopprestatie beïnvloeden. Jarenlang geloofden onderzoekers dat duuratleten hun focus ‘naar binnen’ moesten richten, dus op zaken als hun ademhaling of nadenken hoe ze hun voet het best plaatsen. Dat betekende dus dat je je aadacht beter niet op ‘externe’ zaken moest richten, zoals de zon of de ondergrond.
Onderzoekers van The Institute of Sports Science van de University of Munster in Duitsland schijnen nieuw licht op de zaak. Zij stellen dat het idee van het interne (of associatieve) denken gecompliceerder is. De onderzoekers onderscheiden twee soorten van denken. Bij de eerste focus je op geautomatiseerde processen (zoals ademhalen) en bij de tweede focus je op fysieke gewaarwordingen (zoals het gevoel in je benen).
Automatische processen
De onderzoekers ontdekten dat wanneer je aandacht uitgaat naar de geautomatiseerde processen je loopprestatie negatief beïvloed wordt in vergelijking met wanneer je aandacht schenkt aan fysieke gewaarwordingen. Hoofdonderzoekster, Linda Schücker, verklaart: “Door je te focussen op geautomatiseerde processen, zoals de ademhaling of loopbeweging – zaken waar je normaal niet aan denkt – belemmer je net de automatische en efficiënte controleprocessen. En dat beïnvloedt natuurlijk op een negatieve manier de loopefficiëntie.”
Een andere studie van dezelfde onderzoeksgroep bevestigde deze bevinding en stelde dat het voordeliger is om je op je omgeving te concentreren en niet op je loopbeweging of ademhaling. “Op basis van deze twee onderzoeken suggereren we om je ofwel op externe zaken te focussen, zoals de omgeving, of op de manier hoe je lichaam aanvoelt. Een focus op geautomatiseerde processen is niet aan te raden“, aldus Schucker.
Conclusie? Stop met het ‘overdenken’ van processen die je sowieso al op automatische piloot doet en besteedt meer aandacht aan je omgeving of je fysieke gewaarwordingen. Het maakt je loopje leuker én verbetert allicht je prestatie.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?