Algemene koortsgrens bestaat niet … en bedraagt zeker geen 37 graden

Dat 37 graden Celsius de normale lichaampstemperatuur is voor een mens is een fabeltje dat al 150 jaar meegaat. Een nieuw Amerikaans onderzoek heeft opnieuw aangetoond dat onze gemiddelde lichaampstemperatuur veel lager ligt en dat er grote individuele verschillen zijn.

Thermometer onder de oksel … biep biep … meer dan 37 graden … koorts! Dat 37 graden de koortsgrens is, zit er bij de meeste mensen ingebakken. Dat cijfer komt van de Duitse arts Carl Wunderlich, die meer dan 150 jaar geleden onderzoek deed naar koorts. Uit zijn onderzoek bij 25.000 patiënten bleek dat 37 graden Celsius toen de gemiddelde lichaamstemperatuur was …

… Al is dat ook niet helemaal correct, want Wunderlich had toen ook al aangestipt dat mannen en ouderen gemiddeld een lagere lichaamstemperatuur hebben dan vrouwen en jongvolwassenen en dat ’s namiddags de lichaampstemperatuur op zijn hoogst is. Maar enkel die 37 graden is in het collectieve geheugen blijven hangen.

Sindsdien zijn er al veel onderzoeken gebeurd die kanttekeningen hebben geplaatst bij die ‘algemeen aanvaarde’ koortsgrens van 37 graden. Ook recent onderzoek van de universiteit van Stanford veegt die 37 graden van de tabellen.

De Amerikaanse wetenschappers deden tussen 2008 en 2017 meer dan 600.000 temperatuurmetingen en kwamen tot de vaststelling dat de normale gemiddelde lichaampstemperatuur tussen de 36,28 en 36,78 graden Celsius ligt, met een algemeen gemiddelde van 36,61 graden. De algemene gemiddelde lichaamstemperatuur is op 150 jaar dus bijna met een halve graad gedaald, wat volgens de onderzoekers vooral te maken zou hebben met een vebeterde aanpak en voorkoming van allerhande infecties.

Maar wat volgens de onderzoekers veel belangrijker is dan een algemeen gemiddelde naar voor te schuiven is net om op de individuele verschillen te wijzen. De gemiddelde lichaamstemperatuur van een individu heeft te maken met leeftijd, geslacht, lengte en gewicht en fluctueert in de loop van de dag: ’s morgens is de temperatuur het laagst, rond 16u het hoogst. Ook de geleverde inspanningen, de weersomstandigheden, menstruatiecyclus en de kledij spelen een rol en wellicht nog vele andere factoren.

Als je wil weten of jouw lichaamstemperatuur ‘normaal’ is dan kan je die via deze tool van de Stanford University vergelijken met personen met dezelde parameters (geslacht, leeftijd, lengte, gewicht, tijdstip van meting).

In toekomstige studies willen de onderzoekers kijken naar gepersonaliseerde definities van koorts en of het hebben van een consistent hogere of lagere normale temperatuur de levensverwachting beïnvloedt.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?