5 minuten in de natuur kan je al gelukkiger maken

Dat de natuur heilzaam werkt, is - natuurlijk - geen nieuws. Maar dat zelfs erg korte periodes in een natuurlijke omgeving bijdragen aan een gelukkiger gevoel is, is een interessante bevinding om je voordeel uit te halen.

Een studie uit The Journal of Positive Psychology toonde aan dat amper 5 minuten in de natuur doorbrengen je humeur en mentaal welzijn al verbetert.

Meer positieve en minder negatieve emoties

De studie bestond uit twee onderzoeken. Voor de eerste studie werden 123 deelnemers verdeeld over een buiten- en binnenlocatie. De deelnemers van beide groepen hadden geen toegang tot hun smartphone en moesten zich gedurende 5 minuten focussen op hun omgeving. Elke persoon werd zowel voor als na het deze 5 minuten gevraagd om zijn of haar emoties op een schaal te noteren. Zo werden emoties onderzocht die onder meer peilden naar gevoelens van comfort en behagen (zgn. hedonische emoties) als dankbaarheid en verbazing (zgn. zelftranscendente emoties). Zij die 5 minuten in de buitenomgeving hadden doorgebracht scoorden zowel hoger op vlak van hedonische als op vlak van zelftranscendente emoties dan zij die hetzelfde aantal minuten binnen hadden doorgebracht.

Met een vervolgstudie wilden de onderzoekers nagaan of deze emoties zouden toenemen naarmate er meer tijd in de natuur werd doorgebracht. Dit keer werden 70 deelnemers gedurende 15 minuten in beide settings verdeeld en moesten ze ook negatieve emoties, zoals stress, depressie en angst, op een schaal beschrijven. Hoewel de langere periode buiten de positieve emoties niet significant deed toenemen, namen de negatieve emoties wél af.

Mentale boost

DIt onderzoek benadrukt nog maar eens het belang van tijd in de natuur doorbrengen – zeker in deze periode, waarin ons mentaal welzijn zwaar op de proef wordt gesteld. Tijd in de natuur doorbrengen, al is het maar 5 of 15 minuten, is de snelste en makkelijkste manier om een mentale boost te krijgen. En al helemaal als je je tijd in de natuur koppelt aan lichaamsbeweging, zoals wandelen, fietsen, lopen, … !

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?