‘3 voorwaarden als je tijdens het lopen stress wil reduceren’

Voor de zomervakantie krijgen sommigen te maken met wat meer stress. Examens, iemand? Gelukkig helpt je favoriete hobby om dat stressniveau onder controle te houden.

Filip Boen (onderzoekseenheid Bewegingsopvoeding en Sportpsychologie van de KU Leuven) onderstreepte in een van de vorige uitgaves van running.be magazine de positieve effecten van sport in stressvolle periodes. “Sport of fysieke activiteit in het algemeen kan stress reduceren en je dagelijkse stemming verbeteren. Om de kans op een effect te vergroten, is het wel belangrijk dat de beweging aan een aantal voorwaarden voldoet.”

1. “De beweging moet een ritmische buikademhaling uitlokken en moet het gaan om een voorspelbare en repetitieve activiteit.”

2. “Daarnaast raad ik aan om de activiteit minstens 20 minuten vol te houden en twee- à driemaal per week te herhalen.”

3. “De training hoeft bovendien niet heel intensief te zijn. Een gematigde intensiteit (30 tot 70% van je maximale hartritme) volstaat.”

“Joggen, fietsen en zwemmen voldoen meestal het best aan deze voorwaarden. Toch kan ook wandelen of zelfs een nog lichtere sport als Tai Chi positieve effecten hebben op stress. Tot slot is het belangrijk dat je een geschikte activiteit en locatie vindt. Tegen je zin sporten geeft weinig kans op stressreductie en een groene, rustige omgeving kan bijdragen tot herstel van gevoelens van controle en competentie. Zo kan joggen in het stadcentrum juist leiden tot veel meer irritaties door verkeerslichten of druk verkeer.”

Hoekanda?

Twee verklaringen liggen aan de basis van de stressreducerende werking van sport. “Enerzijds de fysiologische route: door te sporten verlaagt je spierspanning, verhoogt de bloedtoevoer naar je hersenen en komen er stoffen zoals endorfines vrij die tot positieve gevoelens leiden. Anderzijds is ook de psychologische route van belang. Eigenlijk is stress het gevoel dat je ervaart in een omgeving die je niet meer aankunt. Het gaat met andere woorden om een verlies van controle. Dankzij het succesvol uitvoeren van fysieke activiteit ervaar je opnieuw gevoelens van competentie en controle.”

“Daarnaast biedt sport ook mogelijkheden tot positieve sociale interacties, die op zich al stressreducerend werken (bijvoorbeeld een tof gesprek met iemand tijdens het wandelen). Sociale steun vormt bovendien een van de belangrijkste voorspellers om het sporten op lange termijn vol te houden. Beginnen met bewegen tegen stress doe je dus het best samen met anderen. Toch wil ik benadrukken dat sport lang geen wondermiddel is tegen stress. Het is een effectief middel om met stress om te gaan, maar de uiteindelijke oorzaak van stress blijft bestaan. Het stressverlagende effect van sporten mag dus geen excuus zijn om de oorzaak van de problemen te blijven ontlopen.”

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?