De VO2 max formules van Jack Daniels

Er bestaan heel wat formules om de VO2 max te berekenen. De auteurs van 'Het Geheim van Hardlopen' analyseerden die van de Amerikaanse coach en fysioloog Jack Daniels.

Bij bestudering van de literatuur viel het ons op dat verschillende auteurs verschillende tabellen geven voor de VO2 max. In 1979 publiceerde de Amerikaanse coach en fysioloog Jack Daniels bijvoorbeeld samen met Jimmy Gilbert het boek Oxygen Power, waarin hij het concept VDOT introduceerde. Deze VDOT is eigenlijk hetzelfde als de VO2 max. Daniels publiceerde uitgebreide tabellen, die al decennia van grote betekenis voor coaches en lopers.

Bij nadere beschouwing van de oorspronkelijke artikelen van Daniels, bleek dat zijn empirische formules wat afwijken van de onze. Daniels gebruikt de volgende formule voor de relatie tussen VDOT/VO2 max en de loopsnelheid v

VO2 max=-4,80+0,182258*v+0,000104*v2

We zagen echter al eerder dat er volgens de theorie van de energiebalans een lineaire relatie behoort te zijn tussen de VO2 max en de loopsnelheid v:

VO2 max= 3,111*v

Beide formules geven wel ongeveer dezelfde resultaten, maar toch zijn er opmerkelijke verschillen, zoals blijkt uit de figuur:

We zien dat de formule van Daniels te lage waarden geeft bij lage snelheden en te hoge waarden bij hoge snelheden. Mogelijk is dit veroorzaakt doordat bij de bepaling van VO2 max in het lab soms te hoge waarden worden gerapporteerd, die niet overeenkomen met de loopprestaties in de praktijk. Zo worden in de literatuur wel eens VO2 max waarden van boven de 80 ml/kg/min gerapporteerd, terwijl alle wereldrecords op de lange afstand rond de 77,5 ml/kg/min liggen.

Wij zijn in het Geheim van Hardlopen uitgegaan van onze eigen formules. Het voornaamste verschil is dat onze VO2 max waarden met name voor de betere atleten wat lager zijn dan die van Daniels.

Je kunt je eigen VO2 max berekenen met onze calculator op de website www.hetGeheimvanHardlopen.be. Het boek is nu ook verkrijgbaar als e-book.

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door Hans van Dijk en Ron van Megen.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?