Hoe goed of hoe slecht ben je eigenlijk?

In de 'Het Geheim van Hardlopen'-rubriek van deze week gaan we dieper in op de prestatie-index.

In onze eerdere columns uit Het Geheim van Hardlopen heb je al kennis gemaakt met de Marathon Man, ons fictieve voorbeeld. Onze Marathon Man loopt de marathon in 3 uur 30 minuten, maar hoe goed of slecht is dat eigenlijk? Omdat hij 35 jaar oud is en we weten wat het wereldrecord in de klasse M35 is (de fenomenale 2:03:58 van Haile Gebreselassie), kunnen we uitrekenen met welk percentage van de snelheid van het wereldrecord onze Marathon Man gelopen heeft. Dat is 59,0%.

De prestatie-index

Wat zegt dit percentage nu? In de literatuur wordt dikwijls een relatieve prestatie-index gedefinieerd op de volgende wijze:
100% = wereldrecord niveau
90% = internationaal niveau
80% = nationaal niveau
70% = regionaal niveau

De prestatie van onze Marathon Man ligt dus nog wat onder het niveau van regionale atleten. Dit zijn wedstrijdatleten die bij regionale wedstrijden mee kunnen doen om de prijzen. Het percentage van de snelheid in vergelijking tot het wereldrecord noemen we dus de prestatie-index.

Correctie voor de leeftijd

Uiteraard is de prestatie-index van iemand van 60 jaar die dezelfde tijd van 3 uur 30 minuten loopt veel hoger. Het wereldrecord in de klasse M60 is 2:36. De prestatie-index van onze Marathon Man zou 74,5 % worden als hij 60 jaar zou zijn. Iemand die op 60 jarige leeftijd een marathon in 3:30 kan lopen is dus van bovenregionaal niveau. Het wereldrecord van de M75 is 3:04:54. Voor een 75 jarige is de prestatie-index bij een tijd van 3:30 zelfs 88%, dus bijna van internationaal niveau.

Grafieken voor de 5 km, 10 km en de marathon

De wereldrecords voor de diverse leeftijdsklassen zijn al eerder beschreven. In de grafieken zijn de km-tijden van de wereldrecords voor mannen van verschillende leeftijden weergegeven en tevens de km-tijden die horen bij een prestatie-index van respectievelijk 70%, 80% en 90%. Dit is gedaan voor de 5 km, de 10 km en de marathon. Iedereen kan hiermee aflezen wat zijn tijd op een bepaalde afstand waard is, c.q. wat zijn prestatie-index is. De grafieken gelden, zoals gezegd, voor mannen, maar dames kunnen hun prestatie-index bekijken op onze website www.hetgeheimvanhardlopen.be.

Het is leuk om voor jezelf een referentie te hebben en te weten hoe goed je bent. Natuurlijk is het allerbelangrijkste dat je loopt, dus ook met een lagere prestatie-index werk je aan je gezondheid!

Bereken je eigen prestatie-index

Je kunt je eigen prestatie-index berekenen met onze calculator op onze website www.hetGeheimvanHardlopen.be. Het werkt heel eenvoudig: vul de tijd in die je recent op een willekeurige afstand hebt gelopen en tevens je leeftijd en of je een man of een vrouw bent. Het programma rekent dan je prestatie-index uit.

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door Hans van Dijk en Ron van Megen.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?