Bewezen: een positieve mindset maakt je training minder vermoeiend

Een nieuwe Duitse studie toont aan dat je verwachtingen een behoorlijke invloed hebben op hoe vermoeiend je je training vindt.
Dat is de voornaamste bevinding die een onderzoeksteam aan de Freiburg universiteit vaststelde. Bovendien is het ook belangrijk hoe je naar jezelf kijkt als je een bepaalde sport beoefent, aangezien ook dat een grote rol speelt in hoe belastend je een training of wedstrijd ondervindt. Ook kan je een mentaal voordeel ondervinden als je gelooft in zogenaamde nuttige sportproducten die je beter doen presteren.
De studie onderzocht 78 mannen en vrouwen tussen de 18 en 32 jaar. Voorafgaand aan het experiment werden de deelnemers gevraagd hoe atletisch ze zichzelf vonden en kregen ze verschillende filmpjes voorgeschoteld. De kortfilmpjes toonden ofwel de voordelen van de komende fitnessinspanning ofwel temperden ze net de verwachtingen van de activiteit. Ook werd in enkele filmpjes de compressiebroek geprezen, terwijl andere dat niet deden. De filmpjes hadden het doel om de deelnemers verwachtingen voor de opkomende inspanning negatief of positief te beïnvloeden. Tijdens de fitnessinspanning moesten de deelnemers om de 5 minuten hun waargenomen belastingsniveau aangeven.
En inderdaad, de onderzoekers bevestigden de zogenaamde self-fulfilling prophecy (of de zelfwaarmakende voorspelling): de trainingssessie werd als minder vermoeiend waargenomen bij zij die met een positieve instelling aan de activiteit begonnen. Hoe sportiever hij of zij zichzelf voelde, hoe sterker het effect. Wel was het zo dat positieve verwachtingen niets uitmaakten bij deelnemers die zichzelf niet echt atletisch beschouwden: zij vonden de training hoe dan ook vermoeiend. Toch bleek het geloof in de compressiebroek wel een mentaal voordeel voor die laatsten te hebben in tegenstelling tot zij die zich wel sportief achtten en waarop de broek geen effect had. Dus enkel het geloof dat de broek zou helpen, kon de ‘onsportieve’ deelnemers de inspanning minder vermoeiend doen ervaren.
Dit onderzoek levert opnieuw bewijs dat het placebo-effect ook in de sport van belang is. Dus ook al werkt die dure broek niet per se beter dan de goedkopere, ze kan je toch het gevoel geven dat je beter loopt. En het kan dus ook geen kwaad om je even snel als Usain Bolt te achten – zolang jij het maar zelf gelooft.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?